Flödesanalyser för kemiska ämnen

Tetrakloreten

1995 1996 1997 1998 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2015 2016 
Logo, Sveriges officiella statistik

Tetrakloreten

Cas nr 127-18-4

Flödet i Sverige i kemiska produkter 1996
[ton rent ämne/år]

Tetrakloreten
framställs inte i Sverige


Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
960
1317 (SCB)

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
634 (SCB)
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Ren råvara används
som processreglerande medel
..
i tvätterier
..
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
7
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Tetrakloreten

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Avfettnings- och desinfektionsmedel
4
-
Limmer
3
-
Slipmedel
< 1
-
Färgborttagningsmedel
-
-
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
1
- Antal produkter som innehåller ämnet: 27, varav 2 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 1996 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.

..     Uppgiften ej tillgänglig.
Uppgift om mängd, typ av produkt eller typ av användning finns men kan inte lämnas ut av t. ex. sekretesskäl. Detta har markerats med två punkter.