Flödesanalyser för kemiska ämnen

Trikloreten

1996 1995 1994 1997 1998 1993 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2010 2016 
Logo, Sveriges officiella statistik

Trikloreten

Cas nr 79-01-6

Flödet i Sverige i kemiska produkter 2004
[ton rent ämne/år]

Trikloreten
framställs inte i Sverige


Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
174
177 (SCB)

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
62 (SCB)
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Ren råvara används
som avfettningsmedel
Ca 170
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
13
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Trikloreten

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Limmer
12
-
Råvaror till gummi
1
-
Övrigt
< 1
-
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
   ..
- Antal produkter som innehåller ämnet: 23, varav 1 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 2004 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.

..     Uppgiften ej tillgänglig.
Uppgift om mängd, typ av produkt eller typ av användning finns men kan inte lämnas ut av t. ex. sekretesskäl. Detta har markerats med två punkter.