Flödesanalyser för kemiska ämnen

Nonylfenoletoxilater

1996 1997 1998 1995 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 
Logo, Sveriges officiella statistik

Nonylfenoletoxilater

Cas nr 127087-87-0, 26027-38-3, 37205-87-1, 68412-54-4, 9016-45-9

Flödet i Sverige i kemiska produkter 2002
[ton rent ämne/år]

Nonylfenoletoxilater
framställs i Sverige

   ..

Pil från ruta med information om råvaran framställs i Sverige
Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
11

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
2869


Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
118
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Nonylfenoletoxilater

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Färger
1
170
Bindemedel
12
96
Råvaror till färg, lim, plast, övriga
56
1
Avfettnings- och rengöringsmedel
8
7
Smörjmedel, medel till metallbearbetning
12
< 1
Bekämpningsmedel, biocider
11
< 1
Emulgeringsmedel, vätmedel, dispergeringsmedel
8
2
Limmer
1
2
Impregneringsmedel, fällningsmedel, flyttillsatser, släppmedel
< 1
-
Övrigt
6
2
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
208
- Antal produkter som innehåller ämnet: 876, varav 148 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 2002 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.

..     Uppgiften ej tillgänglig.
Uppgift om mängd, typ av produkt eller typ av användning finns men kan inte lämnas ut av t. ex. sekretesskäl. Detta har markerats med två punkter.