Flödesanalyser för kemiska ämnen

Nonylfenoletoxilater

1996 1997 1998 1995 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 
Logo, Sveriges officiella statistik

Nonylfenoletoxilater

Cas nr 127087-87-0, 26027-38-3, 37205-87-1, 68412-54-4, 9016-45-9

Flödet i Sverige i kemiska produkter 1996
[ton rent ämne/år]

Nonylfenoletoxilater
framställs i Sverige

Ca 9000

Pil från ruta med information om råvaran framställs i Sverige
Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
145

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
8500


Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
227
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Nonylfenoletoxilater

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Bindemedel
4
269
Retentionsmedel och emulgeringsmedel till massa-/pappersindustri
53
203
Rengöringsmedel och avfettningsmedel
26
110
Råvaror till färg, plast
18
84
Färger
83
14
Skumpåverkande medel, bilvårdsprodukter, metallytbehandling, golvbeläggningsmaterial mm
18
44
Smörjmedel, medel till metallbearbetning
10
1
Bekämpningsmedel
8
1
Impregnerings-, tätnings- och isolermedel
7
2
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
147
- Antal produkter som innehåller ämnet: 810, varav 108 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 1996 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.