Flödesanalyser för kemiska ämnen

Nonylfenoletoxilater

1996 1997 1998 1995 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 
Logo, Sveriges officiella statistik

Nonylfenoletoxilater

Cas nr 127087-87-0, 26027-38-3, 37205-87-1, 68412-54-4, 9016-45-9

Flödet i Sverige i kemiska produkter 2001
[ton rent ämne/år]

Nonylfenoletoxilater
framställs i Sverige

Ca 7500 1)

Pil från ruta med information om råvaran framställs i Sverige
Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
12

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
Ca 7000 1)


Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
135
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Nonylfenoletoxilater

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Bindemedel (färg, lim, etc)
12
90
Färger
4
87
Råvaror till färg-, plastindustri
35
19
Emulgeringsmedel, vätmedel, dispergeringsmedel
33
1
Avfettnings- och rengöringsmedel
14
13
Smörjmedel, medel till metallbearbetning
10
3
Impregneringsmedel, fällningsmedel, flyttillsatser, släppmedel
8
5
Bekämpningsmedel, inkl. träskyddsmedel
10
< 1
Limmer
1
< 1
Övrigt
6
2
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
186
- Antal produkter som innehåller ämnet: 963, varav 164 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 2001 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.

1      Uppgift från 1998