Flödesanalyser för kemiska ämnen

Trikloreten

1996 1995 1994 1997 1998 1993 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2010 2016 
Logo, Sveriges officiella statistik

Trikloreten

Cas nr 79-01-6

Flödet i Sverige i kemiska produkter 1999
[ton rent ämne/år]

Trikloreten
framställs inte i Sverige


Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
1030
193 1) (SCB)

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
< 1
8 1) (SCB)
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Ren råvara används
som avfettningsmedel
1025
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
13
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Trikloreten

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Limmer
13
< 0,1
Övrigt
< 1
< 0,1
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
5
- Antal produkter som innehåller ämnet: 37, varav 1 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 1999 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.

1      Uppgift från SCB 1999 års siffror