Flödesanalyser för kemiska ämnen

Nonylfenoletoxilater

1996 1997 1998 1995 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 
Logo, Sveriges officiella statistik

Nonylfenoletoxilater

Cas nr 127087-87-0, 26027-38-3, 37205-87-1, 68412-54-4, 9016-45-9

Flödet i Sverige i kemiska produkter 1999
[ton rent ämne/år]

Nonylfenoletoxilater
framställs i Sverige

   ..

Pil från ruta med information om råvaran framställs i Sverige
Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
81

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
   ..


Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
176
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Nonylfenoletoxilater

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Färger
3
180
Bindemedel (färg, lim, etc)
11
98
Råvaror till färg, plast
80
< 1
Avfettnings- och rengöringsmedel
15
46
Dispergerings-, emulgerings-, flotationsmedel
15
3
Bekämpningsmedel
15
< 1
Smörjmedel, medel till metallbearbetning
15
< 1
Impregnerings-, tätnings- och isolermedel
4
2
Övrigt
18
12
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
291 1)
- Antal produkter som innehåller ämnet: 915, varav 143 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 1999 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.

..     Uppgiften ej tillgänglig.
Uppgift om mängd, typ av produkt eller typ av användning finns men kan inte lämnas ut av t. ex. sekretesskäl. Detta har markerats med två punkter.

1      Siffran för export i kemiska produkter reviderad i februari 2001