Flödesanalyser för kemiska ämnen

Nonylfenoletoxilater

1996 1997 1998 1995 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 
Logo, Sveriges officiella statistik

Nonylfenoletoxilater

Cas nr 127087-87-0, 26027-38-3, 37205-87-1, 68412-54-4, 9016-45-9

Flödet i Sverige i kemiska produkter 1994
[ton rent ämne/år]

Nonylfenoletoxilater
framställs i Sverige

Ca 8000

Pil från ruta med information om råvaran framställs i Sverige
Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
222

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
6500


Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
255
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Nonylfenoletoxilater

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Dispergerings- och emulgeringsmedel till massa/pappersindustrin
67
234
Bindemedel till färg, massa/papper, textil
4
269
Rengöringsmedel och avfettningsmedel
12
122
Färger
56
55
Färgtillsatser
14
54
Skumreglerandemedel till plast- och färgindustrin
5
49
Impregneringsmedel, tensider, härdare, golvbeläggningsmaterial, metallytbehandling, m.m.
38
10
Bekämpningsmedel
25
< 1
Smörjmedel, medel till metallbearbetning
21
4
Limmer
13
-
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
> 397
- Antal produkter som innehåller ämnet: 783, varav 83 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 1994 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.