Flödesanalyser för kemiska ämnen

Nonylfenoletoxilater

1996 1997 1998 1995 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 
Logo, Sveriges officiella statistik

Nonylfenoletoxilater

Cas nr 127087-87-0, 26027-38-3, 37205-87-1, 68412-54-4, 9016-45-9

Flödet i Sverige i kemiska produkter 1995
[ton rent ämne/år]

Nonylfenoletoxilater
framställs i Sverige

8000

Pil från ruta med information om råvaran framställs i Sverige
Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
248

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
8000


Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
235
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Nonylfenoletoxilater

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Dispergerings- och emulgeringsmedel till massa/pappersindustrin
44
723
Bindemedel till färg, massa/papper, textil
13
370
Rengöringsmedel och avfettningsmedel
26
133
Färger
59
99
Råvaror till färg, plast
33
45
Smörjmedel, medel till metallbearbetning
23
4
Impregneringsmed., laboratoriekem., golvbeläggningsmat., bilvårdsprod., tätningsmat.
18
4
Limmer
14
-
Bekämpningsmedel
5
-
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
1000
- Antal produkter som innehåller ämnet: 779, varav 94 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 1995 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.