Flödesanalyser för kemiska ämnen

Nonylfenoletoxilater

1996 1997 1998 1995 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 
Logo, Sveriges officiella statistik

Nonylfenoletoxilater

Cas nr 26027-38-3, 37205-87-1, 68412-54-4, 9016-45-9

Flödet i Sverige i kemiska produkter 1998
[ton rent ämne/år]

Nonylfenoletoxilater
framställs i Sverige

7500

Pil från ruta med information om råvaran framställs i Sverige
Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
44

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
Ca 7000


Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
167
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Nonylfenoletoxilater

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Råvaror till färg, plast
63
96
Bindemedel (färg, lim, etc)
11
117
Avfettnings- och rengöringsmedel
17
53
Dispergerings-, emulgerings-, flotationsmedel
15
33
Bekämpningsmedel
16
1
Färger
7
10
Smörjmedel, medel till metallbearbetning
16
1
Impregnerings-, tätnings- och isolermedel
3
2
Övrigt
19
13
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
164
- Antal produkter som innehåller ämnet: 912, varav 133 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 1998 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.