Flödesanalyser för kemiska ämnen

Diklormetan

1996 1995 1994 1993 1997 1998 1999 2000 2003 2007 2017 
Logo, Sveriges officiella statistik

Diklormetan

Cas nr 75-09-2

Flödet i Sverige i kemiska produkter 1997
[ton rent ämne/år]

Diklormetan
framställs inte i Sverige


Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
575
586 1) (SCB)

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
   ..
113 1) (SCB)
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Ren råvara används
som laboratoriekemikalie
15
som lösningsmedel för extraktion
540 2)
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
4
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Diklormetan

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Färgborttagningsmedel
1
1
Limmer
2
-
Övrigt
1
-
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
2
- Antal produkter som innehåller ämnet: 37, varav 1 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 1997 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.

..     Uppgiften ej tillgänglig.
Uppgift om mängd, typ av produkt eller typ av användning finns men kan inte lämnas ut av t. ex. sekretesskäl. Detta har markerats med två punkter.

1      SCB 1997

2      Uppskattad siffra från produktregistret, huvuddelen går till läkemedelsindustrin