Flödesanalyser för kemiska ämnen

Trikloreten

1996 1995 1994 1997 1998 1993 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2010 2016 
Logo, Sveriges officiella statistik

Trikloreten

Cas nr 79-01-6

Flödet i Sverige i kemiska produkter 1997
[ton rent ämne/år]

Trikloreten
framställs inte i Sverige


Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
1883

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
2
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Ren råvara används
som avfettningsmedel
1880
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
15
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Trikloreten

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Limmer
14
-
Övrigt
< 1
-
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
5
- Antal produkter som innehåller ämnet: 39, varav 1 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 1997 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.