Flödesanalyser för kemiska ämnen

Diklormetan

1996 1995 1994 1993 1997 1998 1999 2000 2003 2007 
Logo, Sveriges officiella statistik

Diklormetan

Cas nr 75-09-2

Flödet i Sverige i kemiska produkter 1996
[ton rent ämne/år]

Diklormetan
framställs inte i Sverige


Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
423
377 1) (SCB)

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
35 1) (SCB)
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Ren råvara används
som laboratoriekemikalie
16 2)
som lösningsmedel för bl a extraktion
Ca 300 3)
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
4
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Diklormetan

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Färgborttagningsmedel
2
2
Släppmedel
1
2
Övrigt
< 1
< 1
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
2
- Antal produkter som innehåller ämnet: 74, varav 8 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 1996 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.

1      Uppgift från SCB 1996 års siffror

2      uppskattad siffra från produktregistret

3      uppskattad siffra från produktregistret, huvudelen går till läkemedelsindustrin