Flödesanalyser för kemiska ämnen

Diklormetan

1996 1995 1994 1993 1997 1998 1999 2000 2003 2007 2017 
Logo, Sveriges officiella statistik

Diklormetan

Cas nr 75-09-2

Flödet i Sverige i kemiska produkter 2017
[ton rent ämne/år]

Diklormetan
framställs inte i Sverige


Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
90

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
   ..
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Ren råvara används
Som spädningmedel och som laboratoriekemikalie
Ca 70
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
< 1
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Diklormetan

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Lösningsmedel (för färg etc)
..
-
Övrigt
< 0,1
< 0,1
Diklormetan
exporteras inte i kemiska produkter

  
- Antal produkter som innehåller ämnet: 59, varav 1 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 2017 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.

..     Uppgiften ej tillgänglig.
Uppgift om mängd, typ av produkt eller typ av användning finns men kan inte lämnas ut av t. ex. sekretesskäl. Detta har markerats med två punkter.