Flödesanalyser för kemiska ämnen

Klorparaffiner

1996 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Logo, Sveriges officiella statistik

Klorparaffiner

Cas nr 61788-76-9, 63449-39-8, 84082-38-2, 85422-92-0, 85535-85-9, 85535-86-0

Flödet i Sverige i kemiska produkter 2015
[ton rent ämne/år]

Klorparaffiner
framställs inte i Sverige


Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
Ca 59

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
Ca 8
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Ren råvara används
som flamskyddsmedel och mjukgörare i plast, färg och gummiindustri
Ca 41
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
Ca 199
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Klorparaffiner

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Kyl- och smörjmedel
Ca 129
..
Tätningsmedel, utfyllnadsmedel
Ca 40
..
Färger, limmer
Ca 24
Ca 1
Råvaror till plast, gummi
< 1
..
Övrigt
Ca 8
-
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
Ca 36
- Antal produkter som innehåller ämnet: 184, varav 42 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 2015 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.

..     Uppgiften ej tillgänglig.
Uppgift om mängd, typ av produkt eller typ av användning finns men kan inte lämnas ut av t. ex. sekretesskäl. Detta har markerats med två punkter.