Flödesanalyser för kemiska ämnen

Nonylfenoletoxilater

1996 1997 1998 1995 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 
Logo, Sveriges officiella statistik

Nonylfenoletoxilater

Cas nr 127087-87-0, 68412-54-4, 9016-45-9, 27177-03-3, 27177-08-8, 37205-87-1, 9064-15-7

Flödet i Sverige i kemiska produkter 2010
[ton rent ämne/år]

Nonylfenoletoxilater
framställs i Sverige

   ..

Pil från ruta med information om råvaran framställs i Sverige
Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
12

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
   ..


Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
28
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Nonylfenoletoxilater

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Färger
2
5
Råvaror till färg, papper, textil
6
0
Bekämpningsmedel, biocider
4
0,1
Smörjmedel, medel till metallbearbetning
3
1
Bindemedel (färg, lim, etc)
3
< 1
Avfettnings- och rengöringsmedel
3
0
Emulgeringsmedel, vätmedel, dispergeringsmedel
3
0
Limmer
< 1
< 1
Impregneringsmedel, fällningsmedel, flyttillsatser, släppmedel
2
-
Fognings-, tätnings- och utfyllnadsmedel
< 1
0,1
Övrigt
2
0
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
3
- Antal produkter som innehåller ämnet: 757, varav 163 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 2010 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.

..     Uppgiften ej tillgänglig.
Uppgift om mängd, typ av produkt eller typ av användning finns men kan inte lämnas ut av t. ex. sekretesskäl. Detta har markerats med två punkter.