Flödesanalyser för kemiska ämnen

Diklormetan

1996 1995 1994 1993 1997 1998 1999 2000 2003 2007 2017 
Logo, Sveriges officiella statistik

Diklormetan

Cas nr 75-09-2

Flödet i Sverige i kemiska produkter 1993
[ton rent ämne/år]

Diklormetan
framställs inte i Sverige


Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
1050
1026 1) (SCB)

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
275 1) (SCB)
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Ren råvara används
som lösningsmedel för extraktion och avfettning
993 2)
i laboratorier
21
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
19
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Diklormetan

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Färgborttagningsmedel
15
30
Limmer
4
-
Smörjmedel
2
< 1
Färger
< 1
2
Spädningsmedel
2
-
Övrigt
< 1
-
Diklormetan
exporteras inte i kemiska produkter

  
- Antal produkter som innehåller ämnet: 163, varav 20 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 1993 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.

1      Uppgift från SCB 1993 års siffror

2      Uppskattad siffra från produktregistret, varav ca 50 % går till läkemedelsindustrin