Flödesanalyser för kemiska ämnen

Diklormetan

1996 1995 1994 1993 1997 1998 1999 2000 2003 2007 2017 
Logo, Sveriges officiella statistik

Diklormetan

Cas nr 75-09-2

Flödet i Sverige i kemiska produkter 1994
[ton rent ämne/år]

Diklormetan
framställs inte i Sverige


Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
1229
1191 1) (SCB)

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
202 1) (SCB)
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Ren råvara används
för extraktion och avfettning
1150 2)
i laboratorier
35 3)
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
24
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Diklormetan

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Färgborttagningsmedel
17
28
Färger
< 1
9
Spädningsmedel och lösningsmedel
1
3
Limmer
3
-
Övrigt
3
< 1
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
> 3
- Antal produkter som innehåller ämnet: 137, varav 16 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 1994 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.

1      Uppgift från SCB 1994 års siffror

2      Uppskattad siffra från produktregistret, varav ca 60 % går till läkemedelsindustrin

3      Uppskattad siffra från produktregistret