Flödesanalyser för kemiska ämnen

Diklormetan

1996 1995 1994 1993 1997 1998 1999 2000 2003 2007 
Logo, Sveriges officiella statistik

Diklormetan

Cas nr 75-09-2

Flödet i Sverige i kemiska produkter 1995
[ton rent ämne/år]

Diklormetan
framställs inte i Sverige


Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
970
1191 1) (SCB)

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
202 1) (SCB)
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Ren råvara används
som avfettningsmedel
Ca 55 2)
som laboratoriekemikalie
Ca 15 2)
som lösningsmedel för bl.a extraktion
Ca 950 3)
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
17
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Diklormetan

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Färgborttagningsmedel
5
13
Limmer
5
-
Spädningsmedel och lösningsmedel
1
1
Färger
1
-
Övrigt
5
-
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
10
- Antal produkter som innehåller ämnet: 98, varav 8 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 1995 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.

1      Uppgift från SCB 1994 års siffror

2      Uppskattad siffra från produktregistret

3      Ur produktregistret uppskattad mängd. 50 % går till läkemedelsindustrin