Flödesanalyser för kemiska ämnen

Diklormetan

1996 1995 1994 1993 1997 1998 1999 2000 2003 2007 
Logo, Sveriges officiella statistik

Diklormetan

Cas nr 75-09-2

Flödet i Sverige i kemiska produkter 2007
[ton rent ämne/år]

Diklormetan
framställs inte i Sverige


Importerad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
127

Råvara

Exporterad mängd som råvara
Pil, horisontell, pekar höger, svart   
15
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Ren råvara används
som laboratoriekemikalie
Ca 40
som lösningsmedel i läkemedelsindustrin
Ca 70
Pil till ruta med information om hur den rena råvaran används
Importerad mängd i kemiska produkter
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
11
Import eller tillverkning av kemiska produkter som innehåller Diklormetan

Produkttyp
Importeras
Tillverkas
Färgborttagningsmedel
5
-
Avfettnings- och rengöringsmedel
4
-
Limmer
2
-
Råvaror till plast, gummi
< 1
-
Övrigt
< 1
-
Exporterad mängd som kemisk produkt
Pil, horisontell, pekar höger, blå   
8
- Antal produkter som innehåller ämnet: 42, varav 3 är konsumenttillgängliga.

- Alla värden gäller för 2007 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.