Ättiksyra (uppdaterad 2013)

bild

 
NÅGRA UPPGIFTER
Cas-nr 64-19-7
Synonymer: Etansyra
Fysikaliska data
Smältpunkt:  16,6 °C
Kokpunkt: 118 °C
Ångtryck: 15,7 kPa (20 °C)
Vattenlöslighet: oändlig

Ren ättiksyra, som innehåller 1% eller mindre kallas isättika eftersom det är ett fast ämne vid temperaturer under 16 °C men sedan smälter vid rumstemperatur. Isättika tar lätt åt sig vatten och de flesta kvaliteter på marknaden innehåller vatten. Vinäger innehåller 4-6 % inläggningsättika cirka 5 % och ättiksprit 12 % ättiksyra. Ättiksyramolekylerna slår ihop sig till dimerer både i lösning och som gas vilket ger högre densitet än förväntat på ättiksyraångor. Ättiksyra har en genomträngande lukt, dofttröskeln ligger omkring 1 miljondels ättika i luften.

Ättiksyra ingår i många livsprocesser, det är ett centralt ämne i alla biologiska system för energiomsättning. En människa utsöndrar cirka 70 mg ättiksyra per dygn med utandningsluft och svett.

Ättiksyra spelar samma centrala roll för organisk kemi som svavelsyra för den oorganiska. Förändringar i användningen av ättiksyra speglar att det pågår förändringar inom industrivärlden.

Huvuddelen av all ättiksyra tillverkas ur metanol och kolmonoxid och ytterligare en del genom oxidation av acetaldehyd (från etanol). Mindre mängder för livsmedelsbruk framställs genom jäsning till etanol som sedan får reagera med luftens syre till vinäger.

Det produceras cirka 6,5 miljoner ton ättiksyra årligen i världen. I Europa tillverkas cirka 1 miljon ton och i USA 1991 cirka 2,5 miljoner ton. Det är svårt att få en uppfattning om den samlade världsproduktionen av ättiksyra eftersom mycket uppkommer som biprodukt vid många processer och att stora mängder recirkuleras.

Huvuddelen av all ättiksyra används för syntes till andra ämnen; ättiksyraanhydrid för användning i framställning av cellulosaacetat (fibrer till lim och textil), vinylacetat till polyvinylacetat i latex (lim, färg, pappersbestrykning), klorättiksyra till cellulosaetrar som CMC (förtjockningsmedel), ytaktiva medel och fenoxiättiksyror (bekämpningsmedel). Korta ättiksyraestrar som etylacetat och butylacetat är mycket använda lösningsmedel.

Den mest spridda användningen av ättiksyra som syra är i livsmedelssammanhang där det används både för sin smak och för sina konserverande egenskaper. Syraegenskaperna utnyttjas också i produkter för metallytbehandling och i fotokemikalier.