Varuguiden
Varuguiden


Läs mer om tabellen "Varugrupper"

Avdelning nr Avdelning Varugrupp nr Varugrupp
I Levande djur; animaliska produkter 01001 Diverse levande djur
01002 Levande däggdjur
01004 Levande fjäderfä
02002 Färskt, kylt kött av däggdjur
02003 Fryst kött av däggdjur
02004 Färskt, kylt kött av fjäderfä
02005 Fryst kött av fjäderfä
02006 Saltat kött av däggdjur
02007 Rökt kött av däggdjur
03001 Levande fisk
03002 Färsk, kyld fisk
03003 Färsk, fryst fisk, blöt- och skaldjur
03004 Rökt fisk
03005 Saltad fisk
03006 Kött av reptiler,grodor etc.
04001 Diverse mjölk, ost, ägg m.m.
04002 Mjölk och grädde
04003 Mjölk och grädde, koncentrerad/pulver
04004 Sötad mjölk och grädde, koncentrerad
04005 Syrade mjölkprodukter
04006 Vassle
04007 Produkter av naturliga mjölkbeståndsdelar
04008 Smör
04009 Ost
04010 Ägg
04011 Honung
05001 Produkter av animaliskt ursprung
II Vegetabiliska produkter 06001 Levande växter
07001 Färska grönsaker
07002 Frysta grönsaker
07003 Torkade böner, maniok o.dyl.
07004 Svamp konserverad med svaveldioxid o.dyl.
08002 Fryst frukt
08003 Torkade nötter och frukt
08004 Färsk frukt och nötter
08005 Frukt konserverad med svaveldioxid o.dyl.
09001 Diverse kaffe och te
09002 Kaffe
09003 Te
09004 Kryddor
10002 Ris
11001 Diverse mjöl och gryn o.dyl.
11002 Mjöl och gryn av spannmål
11003 Stärkelse
12002 Foder av grödor
12003 Växtdelar för framställning av parfym farmaceutiskt bruk o.dyl.
12004 Sockerbetor
13001 Schellack, naturliga gummiarter och hartser m.m.
14001 Vegetabiliska material för flätning m.m.
III Anim och veg oljor och fetter samt spaltningsprod och vaxer 15001 Diverse oljehaltiga frön och frukter
15002 Matolja
15003 Margarin och andra fettblandningar
15004 Stekflott
IV Beredda livsmedel, drycker, sprit och ättika, tobak samt varor av tobaksersättning 16001 Diverse kött och fisk, beredda
16002 Korv
16003 Konserverad korv
16004 Beredda kött och köttpålägg
16005 Färsvaror och andra beredda kötträtter
16006 Konserverad fisk
16007 Fryst, beredd fisk
16008 Konserverade fiskprodukter
16009 Kaviar
16010 Konserverade skal- och blötdjur
16011 Livsmedel av lever
16012 Varor av fjäderfä
16013 Frysta rensade räkor
16014 Konserverade blötdjur utom musslor och snäckor
17001 Diverse socker o.dyl.
17002 Socker
17003 Melass
17004 Vit choklad
17005 Karamell utan kakao eller choklad
17006 Marsipan
17007 Tuggummi med socker
17008 Lakrits
17009 Pastiller, vingummi o.dyl. med socker
18002 Choklad utan fyllning
18003 Choklad med fyllning
18004 Sockerkonfektyr med kakao
18005 Kakaopulver för drycker
18006 Livsmedel med kakao
19001 Diverse bröd, kakor o.dyl.
19002 Mjölkersättning
19003 Mixer till färdigrätter
19004 Mjölblandningar till bakverk
19005 Pastaprodukter
19006 Fyllda pastaprodukter
19007 Rostade eller svällda spannmålsprodukter
19008 Knäckebröd
19009 Småkakor, kex, rån o.dyl.
19010 Skorpor, rostad bröd o.dyl.
19011 Rågbröd
19012 Bakverk med begränsat sockerinnehåll
19013 Kryddade, extruderade livsmedel
19014 Kakor, wienerbröd och andra bakverk
20001 Diverse grönsaker, frukt och nötter, beredda eller konserverade med ättika
20002 Ättiksinlagda grönsaker
20003 Konserverade grönsaker
20004 Fryst friterad potatis och andraberedda grönsaker
20005 Fryst beredd potatis
20007 Friterade grönsaker
20008 Sylt, mos o.dyl. av frukt
20009 Rostade nötter
20010 Syltad frukt med socker och sötade blandningar
20011 Syltad frukt utan socker
20012 Frukt konserverad med alkohol och socker
20013 Fruktsaft med tillsats av socker
20014 Fruktsaft utan tillsats av socker
21001 Diverse produkter från livsmedelsindustrin
21002 Snabbkaffe
21003 Snabbkaffe med mjölk
21004 Snabbte
21005 Snabbte med mjölk m.m.
21006 Jäst, aktiv
21007 Jäst, inaktiv och andra encelliga mikroorganismer
21008 Bakpulver
21009 Sojasås
21010 Tomatketchup
21011 Senap
21012 Sammansatta såser
21013 Soppa och buljong
21014 Sammansatta livsmedelsberedningar
21015 Glass
21016 Sirap
21017 Koncentrerad fruktsaft
22001 Diverse drycker
22002 Vatten
22003 Läskedrycker, sötade
22004 Alkoholfria drycker utom läsk
22005 Öl på flaska
22006 Öl i behållare
22007 Mousserande vin
22008 Vin på kärl rymmande högst 2 l
22009 Vin på kärl rymmande mer än 2 l
22010 Starkvin på kärl rymmande högst 2 l
22011 Starkvin på kärl rymmande mer än 2 l
22012 Fruktvin
22013 Etylalkohol
22014 Sprit på kärl rymmande högst 2 l
22015 Sprit på kärl rymmande mer än 2 l
22016 Ättika och vinäger
23001 Diverse foder
23002 Kött-, ben-, fiskmjöl och liknande animaliskt foder
23003 Kli och liknande vegetabiliskt foder
23004 Betmassa och liknande återstoder
23005 Drav och drank och andra återstoder
23006 Oljekakor och andra återstoder
23007 Vegetabiliska rest- och biprodukter av frugt m.m.
23008 Hund- och kattfoder
23009 Djurfoder utom till hund och katt
23010 Vitamin och antibiotikablandningar till djur
24001 Diverse tobaksvaror
24002 Cigaretter
24003 Cigarrer och cigariller
24004 Tobak
V Mineraliska produkter 25001 Diverse mineraliska produkter
25002 Salt
25003 Kvarts
25004 Skiffer
25005 Marmor och annan byggnadskalkstensten
25006 Granit
25007 Småsten och makadam
25008 Krosskorn av marmor och granit
25009 Gips
25010 Kalk
25011 Cement
25012 Asbest
25013 Askor och slagg
27001 Diverse bränslen
27002 Antracitkol
27003 Stenkol
27004 Brunkol och brunkolsbriketter
27005 Torv, torvbriketter och torvströ
27006 Koks och lågtemperturkoks
27007 Petroleumnafta
27008 Bensin och fotogen
27009 Andra drivmedel och bränslen
27010 Smörjoljabas med mer än 70 % mineralolja
27011 Petroleumgas
27012 Paraffiner och vax
27013 Petroleumkoks
27014 Bituminösa blandningar och asfalt
27015 Råolja
VI Kemiska produkter och liknande 28001 Diverse oorganiska kemikalier
28002 Syre
28003 Ädelgaser
28004 Koldioxid
28005 Kväve
28006 Ammoniak
28007 Kalciumkarbonat
28008 Destillerat vatten
28009 Oorganiska syror
28010 Oorganiska baser
28011 Järnklorider
28012 Järn- och aluminiumsulfater
28013 Kopparsulfat
28014 Natrium- och ammoniumkarbonater
28015 Klor och hypokloriter
28016 Natriumsulfiter
29001 Diverse organiska kemikalier
29002 Organiska lösningsmedel avsedda som drivmedel
29003 Ickehalogenerade organiska lösningsmedel
29004 Klorerade organiska lösningsmedel
29005 Organiska kemikalier använda till köldmedel, drivgas och brandsläckningsmedel
29006 Organiska avkalkningskemikalier
30001 Diverse farmaceutiska produkter
30002 Vacciner för djur
30003 Läkemedel med antibiotika
30004 Läkemedel med insulin
30005 Läkemedel inneh. Alkaloider, detaljhandelsförpackade
30006 Läkemedel med vitaminer, detaljhandelsförpackningar
30007 Vattendrivande medel, detaljhandelsförpackningar
30008 Psykofarmaka i detaljhandelsförpackningar
30009 Artiklar av förbandsgas
30010 Andra farmaceutiska produkter
30011 Avfall
31001 Diverse gödeslmedel
31002 Naturgödsel
31003 Kvävegödselmedel
31004 Fosforgödselmedel
31005 Kaligödselmedel
31006 Blandningsgödsel
32001 Garvämnen, pigment, färgämnen, tätningsmedel m.m.
32002 Träskyddsmedel
32003 Målningsfärger ej vattenbaserade
32004 Vattenbaserade målningsfärger
32005 Konstnärs- och hobbyfärger
32006 Tätningsmedel och spackel
32007 Tryckfärger
33001 Diverse kosmetiska produkter
33002 Parfym och luktvatten
33003 Hudvårdsmedel
33004 Hårschampoo
33005 Preparat för hårpermanentning
33006 Hårspray
33007 Diverse hårvårdsmedel
33008 Preparat för mun och tandhygien
33009 Deoderanter m.m.
33010 Rumsparfymeringsmedel
34002 Tvål
34003 Ytaktiva preparat
34004 Tvätt- och rengöringsmedel
34005 Smörjmedel med olja
34006 Smörjmedel utan olja
34007 Konstgjorda vaxer
34008 Puts- och polermedel
34009 Stearinljus
34010 Modelleringspastor
35001 Diverse proteiner m.m.
35002 Cellulosalim och klister
35003 Lim, klister m.m.
36001 Diverse krut och explosiva ämnen
36002 Sprängämnen
36003 Fyrverkerier
36004 Tändstickor
36005 Brännbara ämnen i fast form
37001 Diverse fotografiska artiklar
37002 Film, fotografiskt papper och plåtar m.m.
37003 Film för offsetreproduktion
37004 Kemiska preparat för fotografiskt bruk
38001 Diverse kemiska produkter
38002 Aktiverat kol och mineraler
38003 Oljor och fetter, teknisk råvara
38004 Pesticider
38005 Tillväxtreglerande medel
38006 Desinfektionsmedel
38007 Träimpregneringsmedel
38008 Löd och svetsmedel
38009 Flussmedel vid lödning och svetsning
38010 Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater
38011 Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel
38012 Katalysatorer
38013 Färdigblandad betong och murbruk
38014 Frysskyddsmedel
38015 Närsubstrat för odling av mikroorganismer
38016 Reagens
38017 Bindemedel till gjutformar
38018 Jonbytare
38019 Alkalisk järnoxid
38020 Korrosionsinhibitorer innehållande aminer
38021 Sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel
38022 Pannstenshindrande medel
38023 Preparat för galvanoteknik
38024 PCB, klorparaffiner, polyetylenglykoler
38025 Produkter för farmaceutiskt och kirurgiskt bruk
38026 Eldfasta, vattenfasta och liknande till byggindustrin
38027 Perhalogenerade acykliska kolväten
38028 Andra produkter från kemisk industri
VII Plaster och plastvaror, gummi och gummivaror 39001 Diverse plast och plastvaror
39002 Tråd, stavar och profiler av plast
39003 Konsttarmar av plast
39004 Styva rör och slangar av plast
39005 Böjliga slangar och rör av plast
39006 Styva rör och slangar av plast med kopplingsanordningar
39007 Styva rör och slangar av plast med söm
39008 Förstärkta böjliga rör och slangar av plast med kopplingsanordningar
39009 Kopplingar av plast
39010 Golv-, vägg- och takbeklädnad av PVC
39011 Självhäftande plattor, ark, folier o.dyl. av plast
39012 Plattor, film o.dyl. huvudsakligen av PE
39013 Plattor, film o.dyl. huvudsakligen av akrylplast och PP
39014 Styva plattor, ark, film o.dyl. av PVC
39015 Böjliga plattor, ark, film o.dy. av PVC
39016 Plattor, ark, film, band o.dyl. av cellplast
39017 Plattor, ark, film o.dyl. av andra plastmaterial
39018 Korrugerade plattor av plast
39019 Badkar, toaletter o.dyl. av plast
39020 Sitsar och lock till toaletter av plast
39021 Askar, lådor o.dyl. emballage av plast
39022 Påsar, säckar o.dyl. av plast
39023 Ballonger, flaskor, kolvar o.dyl. av plast
39024 Spolar till film, band o.dyl. av plast
39025 Proppar, lock, kapsyler o.dyl. av plast
39026 Andra emballage och transportartiklar av plast
39027 Bords och köksartiklar av plast
39028 Bords och köksartiklar av plast
39029 Hushållsartiklar av plast
39030 andra plastvaror
39031 Tankar, kar och andra behållare av plast
39032 Dörrar, fönster och karmar till dem av plast
39033 Fönsterluckor, persienner o.dyl. av plast
39034 Kontors- och skolartiklar
39035 Kläder och tillbehör till kläder av plast
39036 Stomi- och urinpåsar av plast
39037 Andra plastvaror
40001 Diverse gummi och gummivaror
40002 Tråd och rep av mjukgummi
40003 Plattor, profiler, duk o. dyl av gummi
40004 Rör och slangar av mjukgummi
40005 Metallförstärkta rör och slangar av mjukgummi
40006 Textilförstärkta rör och slangar av gummi
40007 Driv- och transportremmar av mjukgummi
40008 Nya gummidäck till bilar, bussar o.dyl.
40009 Nya gummidäck till luftfartyg
40010 Nya gummidäck till cyklar, motorcyklar o.dyl.
40011 Nya gummidäck till traktorer
40012 Regummerade däck
40013 Massivdäck,regummerade
40014 Begagnade däck
40015 Fälgar och utbytbara slitbanor av gummi
40016 Gummislangar till cyklar och motorfordon
40017 Handskar av gummi
40018 Packningar och tätningar av mjukgummi
40019 Fendrar av mjukgummi
40020 Andra gummivaror
VIII Skinn och lädervaror, sadelmakerier, reseeffekter, handväskor och dyl, varor av tarmar 42001 Diverse lädervaror och reseffekter
42002 Sadlar o.dyl till djur
42003 Fodral, väskor, reseväskor o.dyl av läder
42004 Fodral, väskor, reseväskor o.dyl. av plast
42006 Fodral, väskor o.dyl. av plast och textil
42007 Väskor, ryggsäckar m.m. av textil
42008 Väskor, etuier, ryggsäckar m.m. av plast
42010 Kläder och tillbehör av läder och konstläder
43001 Diverse pälsskinn och konstgjord päls
IX Trä och varor av trä, träkol, kork halm, flätningsarb, korgmakeriarb 44001 Diverse trä och trävaror och träkol
44002 Träkol och annan kol
44003 Impregnerat virke
44004 Virke av tropiska träslag
44005 Virke av barrträ
44006 Virke av nordiskt lövträ
44008 Profilerat virke utom parkettstav
44009 Parkettstav
44010 Spånskivor
44011 Spånskivor belagda med plast
44012 Plattor av träliknande material
44013 Fiberskivor
44014 Ytbelagda fiberskivor
44015 Kryssfaner
44016 Andra fanerade eller laminerade träprodukter
44017 Emballage och lastpallar av trä
44018 Träramar
44019 Fat, tunnor o.dyl. av trä
44020 Redskap, köksartiklar o.dyl. av trä
44021 Dörrar och fönster av trä
44022 Formar för betonggjutning
44023 Trätrappor
44024 Prydnadsföremål och askar av trä
44025 Klädhängare av trä
44026 Spolar, trådrullar o. dyl. av trä
44027 Varor av träfiberplattor o.dyl.
44028 Andra trävaror
45002 Varor av presskork
45003 Varor av naturkork
X Massa av ved, återanvändt avfall och varor av papp samt varor av papper eller papp 47001 Massa av ved
48002 Kraftpapper och papp
48003 Toalettpapper, hushållspapper, servietter, o.dyl.
48004 Wellpapp och papp
48005 Massiv papp
48006 Papp eller papper i flera lager
48007 Papper och papp belagt med kaolin
48008 Papper och papp med bindemedel av bitumen, tjära, asfalt
48009 Självhäftande papper och papp
48010 Plastbelagt papper och papp
48011 Vax och oljebehandlat papper och papp
48012 Bindor, blöjor, tamponger o.dyl. av papper
48013 Engångsservice av papper
48014 Karbonpapper
48015 Självkopierande papper
48016 Papper för stencilering och offset
48017 Annnat kopieringspapper
48018 Papper i rullar för kontorsmaskiner
48019 Andra papp- och pappersvaror
49001 Diverse böcker, tidningar, bilder och andra trycksaker
49002 Broschyrer och trycksaker
49003 Böcker och häften
49004 Tidningar och tidskrifter
49005 Teckningar och reproduktioner
49006 Överföringsbilder
XI Textilvaror 50001 Diverse natursilke
51001 Diverse ull och fina och grova djurhår
51002 Kardgarnsvävnader med minst 85 % ull/djurhår
51003 Kardgarnsvävnader av ull o.dyl och konstfiber
52001 Diverse bomull
52002 Bomullsgarn
52003 Vävnader av bomull med minst 85 vikt-% bomull
52004 Vävnader av bomull med max 85 vikt-% bomull blandat med konstfiber
52005 Vävnader av bomull, ej blandade med konstfiber
52006 Gasbindor m.m.
53001 Diverse andra vegetabiliska fibrer
54001 Diverse syntetfibrer
54002 Vävnader av polyamid och polyester
54003 Vävnader av remsor av PE/PP
54004 Vävnader med mer än 85 % polyamid
54005 Vävnader med mer än 85 % polyester
54006 Vävnader med mer än 85 % andra syntetfibrer
54007 Vävnader med mindre än 85 % syntetfiber blandat med bomull
54008 Vävnader av garn av regenatfilament
55001 Diverse korta syntetfibrer
55002 Garn med mer än 85 % syntetfiber
55003 Garn med mindre än 85 % syntetfiber
55004 Vävnader med mer än 85 % polyeten
55005 Vävnader med mer än 85 % polyakrylfiber
55006 Vävnader med mer än 85 % andra syntetfibrer
55007 Vävnader med mindre än 85 % polyester blandat med bomull
55008 Vävnader med mindre än 85 % polyester blandat med regenatfilament
55009 Vävnader med mindre än 85 % polyester blandat med konstfilament
55010 Vävnader med mindre än 85 % polyester blandat med ull/djurhår
55011 Vävnader med mindre än 85 % regenatfilament blandat med konstfiber
56001 Diverse vadd, filt, bondad duk m.m.
56002 Bindor, blöjor o.dyl. av syntetfiber
56003 Blöjor, tamponger och vadd av bomull
56004 Vadd av konstfiber
56005 Vadd av andra fibrer
56006 Nålfilt av ull och andra djurhår
56007 Impregnerad nålfilt
56008 Belagd fiberduk
56009 Fiberduk som inte är belagd
56011 Surrningsgarn, tågvirke av agavefibrer
56012 Segelgarn av agavefibrer
56013 Surrningsgarn och tågvirke av polyeten och polypropen
56014 Surrningsgarn och tågvirke av annan syntetfiber
56015 Fisknät av polyamid
57001 Diverse golvmattor o.dyl. av textilmaterial
57002 Knutna och vävda mattor av ull/djurhår
57003 Vävda mattor av kokosfiber
57004 Vävda mattor av bomull
57005 Vävda mattor av syntetfiber
57006 Vävda mattor av andra vegetabiliska textilmaterial
57007 Tuftade mattor med lugg av ull/djurhår
57008 Tuftade mattor med lugg av polyamid
57009 Tuftade mattor med lugg av polypropen
57010 Tuftade mattor med lugg av syntetfiber
57011 Tuftade mattor med lugg av andra vegitabiliska fibrer
57012 Filtmattor
58001 Diverse speciella vävnader
59001 Diverse impregnerade, överdragna, belagda textilvävnader
59002 Bordduk av belagd textil
59003 Linoleum med textilunderlag
59004 Klisterremsor av textil
59005 Brandslangar o.dyl. slangar
60001 Diverse dukvaror av trikå
60002 Frottétyg och tyg med lång lugg
60003 Trikåduk av bomull
60004 Trikåduk av syntetfiber
60005 Trikåduk av regenatfiber
60006 Trikåduk med elastiskt garn
61001 Diverse kläder av trikå
61002 Dräkter av trikå för kvinnor
61003 Klänningar av trikå
61004 Kjolar och byxkjolar av trikå
61005 Byxor av trikå för kvinnor
61006 Skjortor av trikå för män
61007 Blusar av trikå för kvinnor
61008 Trosor o.dyl. av bomullstrikå
61009 Nattkläder av trikå
61010 Morgonrockar o.dyl.
61011 T-shirts och undertröjor
61012 Tröjor, pullovrar, västar o.dyl.
61013 Babykläder av bomullstrikå
61014 Träningskläder
61015 Andra kläder av trikå
61016 Strumpbyxor
61017 Sockor och strumpor av trikå
61018 Handskar, vantar o.dyl. av trikå
62001 Diverse kläder utom av trikå
62002 Rockar och jackor
62003 Vindjackor, anoraker m.m.
62004 Kostymer, jackor och byxor av syntet
62005 Jackor och blazrar för män
62006 Arbets och skyddskläder för män
62007 Byxor, overaller för män
62008 Arbetsbyxor för män
62009 Dräkter för kvinnor
62010 Jackor och blazrar för kvinnor
62011 Klänningar
62012 Kjolar och byxkjolar
62013 Byxor m.m. för kvinnor
62014 Shorts för kvinnor
62015 Skjortor för män
62016 Blusar och skjortor för kvinnor
62017 Babykläder som inte är av trikå
62018 Kläder av belagd textil
62019 Skiddräkter
62020 Andra arbetskläder för män
62021 Förkläden m.m. för kvinnor
62022 Andra kläder av syntetfiber för kvinnor
63001 Diverse andra konfektionerade textilvaror
63002 Res- och sängfiltar
63003 Sänglinne
63004 Handdukar m.m.
63005 Gardiner, rullgardiner m.m.
63006 Sängöverkast
63008 Säckar och påsar för förpackning av varor
63009 Presenningar och markiser
63010 Tält
63011 Luftmadrasser
63012 Skur- och disktrasor m.m.
63013 Andra konfektionerade textilvaror utom trikå och filt
XII Skor, huvudbonader, paraplyer, parasoller, käppar, piskor, fjädrar, konstgjorda blommor, varor av människohår 64001 Diverse skodon
64002 Vattentäta skodon av gummi
64003 Vattentäta skodon av plast
64004 Sportskor o.dyl. av gummi eller plast
64005 Träskor
64006 Skyddsskor med ovandel av läder
64007 Skor med sula och ovandel av läder
64008 Skor - ovandel av läder - sula av annat material
64009 Textilskor
64010 Espadriller
65001 Diverse huvudbonader
65002 Hattar, uniformshattar m.m.
66001 Diverse paraplyer och parasoller
66002 Trädgårdsparasoller
66003 Paraplyer
67001 Diverse bearbetade fjädrar och dun, konstgjorda blommor m.m.
67002 Konstgjorda blommor, blad och frukter
XIII Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer etc, keramiska prod, glas och glasvaror 68001 Diverse varor av sten, gips, cement, asbest o.dyl. material
68002 Opolerad bearbetad sten
68003 Mosaiksten m.m.
68004 Polerad bearbetad sten
68005 Bearbetad skiffer
68006 Kvarnstenar, slipstenar m.m.
68007 Slipmedel
68008 Stenull, mineralull o.dyl.
68009 Expanderade leror
68010 Varor av asfalt o.dyl.
68011 Byggmaterial av träcement m.m.
68012 Varor av gips
68013 Dekorerade varor av gips
68014 Varor av betong och konstgjord sten
68015 Varor av cellulosacement m.m.
68016 Varor av asbest
68017 Varor av torv
68018 Varor av sten och andra mineraler
69002 Eldfast stengods
69003 Mursten, taktegel och ledningsrör m.m.
69004 Keramiska varor av kiseldioxidhaltigt fossilmjöl
69005 Glaserat lergods
69006 Oglaserat stengods
69007 Glaserat stengods
69008 Sanitetsartiklar, bordsartiklar m.m. av porslin
69009 Bordsartiklar av stengods eller lera
69010 Statyetter m.m.
69011 Andra varor av lera
70002 Planglas
70003 Säkerhetsglas utom för transport
70004 Flerväggiga isolerrutor av glas
70005 Speglar utom för fordon
70006 Dricksglas
70007 Bordsartiklar, toalettartiklar m.m. av glas
70008 Laboratorieglas, kvartsglas
70009 Blyinfattade rutor
70010 Varor av glasfiber och glasfiberväv
70011 Andra varor av glas
70012 Urglas och optiskt glas
XIV Pärlor, halv- och helädelstenar, ädla metaller, pläterade metaller och varor av sådana produkter, oäkta smycken, mynt 71001 Diverse naturpärlor, ädelmetaller m.m.
XV Oädla metaller och varor därav 72001 Diverse järn och stål
72002 Tennöverdragna plattor av järn/olegerat stål
72003 Blyöverdragna plattor av järn/olegerat stål
72004 Zinköverdragna plattor av järn/olegerat stål
72005 Kromöverdragna plattor av järn/olegerat stål
72006 Plattor av järn/olegerat stål med aluminium/zink
72007 Aluminiumbelagda plattor av järn/olegerat stål
72008 Målade, lackade eller plastöverdragna plattor av järn
72009 Olegerade stålplattor förgyllda o.dyl.
72011 Pläterade plattor av järn/olegerat stål
72012 Profiler av järn/olegerat stål
72013 Kopparbelagda band av järn/olegerat stål
72014 Profiler av rostfritt stål
72015 Stänger av snabbstål
72016 Stänger av kisel/mangan-stål
72017 Stänger, tråd m.m. av annat legerat stål
72019 Armeringsjärn
73001 Diverse varor av järn och stål
73002 Spont och profiler av järn och stål
73003 Järnvägsmaterial av järn och stål
73004 Rör av gjutjärn
73005 Olje- och gasledningar av järn eller stål
73006 Andra rör av järn och stål
73007 Varor av förzinkat järn och stål
73008 Rör och ledningar av rostfritt stål
73009 Rör av kol/krom/molybden-legerat stål
73010 Rör av legerat stål
73011 Järn och stålkonstruktioner
73012 Torn och fackverksmaster
73013 Isolerade plattor med två väggar av plåt
73014 Tankar, kar och liknande behållare av järn och stål
73015 Konservburkar, dunkar o.dyl. av järn och stål
73016 Tryckbehållare
73017 Belagd kabel, nät o.dyl. av järn och stål
73018 Skruvar, spik, nitar o.dyl. av järn och stål
73019 Förzinkad spik av järn/ståltråd
73020 Skruvar, bultar o.dyl av rostfritt stål
73021 Kaminer o.dyl. för fast och flytande bränsle
73022 Ugnar, radiatorer o.dyl.
73023 Hushållsartiklar av järn och stål
73024 Hushållsartiklar av rostfritt stål
73025 Sanitetsartiklar av järn och stål
74002 Stänger, plattor, rör o.dyl. av mässing
74003 Halvfabrikat av andra kopparlegeringar än mässing
74004 Bultar, skruvar o.dyl. av koppar
74005 Köks- och hushållsartiklar av koppar
74006 Halvfabrikat av raffinerad koppar
74007 Kopparfolie med underlag av plast, papp m.m.
74008 Andra varor av koppar
75002 Varor av nickel
76001 Diverse aluminiumlegeringar m.m.
76002 Lackerade/överdragna platter av aluminium
76003 Aluminiumfolie och varor därav
76004 Konstruktioner, dörrkarmar o.dyl. av aluminium
76005 Behållare, burkar o.dyl. av aluminium
76006 Tråd av aluminium med en kärna av stål
76007 Hushållsartiklar av aluminium
76008 Andra varor av aluminium
76009 Profiler, plattor, rör o.dyl. av aluminium
78001 Obearbetad och skrot av bly
78002 Varor av bly
79002 Varor av zink
79003 Andra förarbetade varor av zink
80001 Diverse tennprodukter, ej färdiga varor
80002 Varor av tenn
81001 Diverse andra oädla metaller
81002 Varor av andra oädla metaller
81003 Varor av titan
81004 Varor av magnesium
81005 Varor av kadmium
82001 Diverse verktyg, redskap, bestick m.m.
82002 Trädgårds och hushållsredskap, verktyg m.m.
82003 Skruvnycklar, rörtänger, bultsaxar o.dyl.
82004 Skruvdragare, tänger, filar o.dyl.
82005 Verktyg till pressning, stansning o.dyl.
82006 Skärande verktyg med skärstål av hårdmetall
82007 Handdrivna hackmaskiner o.dyl. för hushållsbruk
82008 Bords- och köksknivar med skaft av trä/plast
82009 Barberarknivar och maskiner
82010 Bordsbestick av rostfritt stål
82011 Handsågar och sågblad
83001 Diverse varor av oädla metaller
83002 Lås
83003 Andra lås, byglar m.m.
83004 Nycklar
83005 Beslag till fönster, dörrar m.m.
83006 Beslag till fordon
83007 Automatiska dörrstängare
83008 Kassaskåp, dokumentskrin m.m.
83009 Kontorsartiklar
83010 Häftklammer, gem m.m.
83011 Prydnadsföremål m.m.
83012 Ramar och speglar
83013 Böjliga slangar
83014 Knäppen, byglar, spännen m.m.
83015 Skyltar
83016 Tråd och elektroder till svetsning av stål
83017 Andra trådar och elektroder till svetsning
XVI Maskiner och apparater, elektrisk utrustning 84001 Diverse reaktorer, maskiner och apparater
84002 Värmepannor
84003 Ångturbiner
84004 Motorer med gnisttändning
84005 Motorer med kompressionständning
84006 Hydrauliska och pneumatiska maskiner
84007 Bränslepumpar
84008 Cirkulationspumpar m.m.
84009 Vakuumpumpar
84010 Luftpumpar
84011 Kompressorer till kylmaskiner
84013 Fläktar
84014 Ventilationskåpor
84015 Luftkompressorer
84016 Luftkonditioneringsapparater
84017 Brännare
84018 Icke elektriska smältugnar
84019 Icke elektriska bageriugnar
84020 Icke elektriska industriugnar
84021 Kylskåp, frysskåp och frysboxar
84022 Kyl- och frysdiskar och montrar
84024 Maskiner för framställning av glass
84025 Annan kyl- och frysutrustning
84026 Vattenvärmare och värmeväxlare
84027 Industriella torkapparater
84028 Destillationsapparater
84030 Maskiner för uppvärmning av livsmedel
84031 Kyltorn
84032 Andra maskiner för materialbehandling
84033 Centrifuger
84034 Maskiner för rening av vätskor
84035 Maskiner för rening av gaser
84036 Diskmaskiner
84037 Maskiner för rening av flaskor m.m.
84038 Maskiner för påfyllning av flaskor
84039 Förpackningsmaskiner
84040 Vågar för max 5 ton och vikter
84041 Brovågar
84042 Brandsläckningsapparater
84043 Sprutpistoler
84044 Vattenspridare o.dyl.
84045 Högtryckssprutor
84046 Taljor och lyftblock
84047 Vinschar
84048 Domkrafter
84049 Kranar
84050 Truckar
84051 Person- och varuhissar
84052 Pneumatiska hissar
84053 Transportörer
84054 Rulltrappor och rullramper
84055 Bladschaktmaskiner
84056 Vägvältar o.dyl.
84057 Självgående lastare
84058 Grävmaskiner
84059 Maskiner för borrning och gruvdrift
84060 Delar till grävmaskiner o.dyl.
84061 Plogar o.dyl.
84062 Såmaskiner och gödselspridare
84063 Vältar o.dyl.
84064 Gräsklippare
84065 Slåttermaskiner
84066 Maskiner för höskörd
84067 Halmpressningsmaskiner
84068 Skördetröskor
84069 Rotfruktsupptagare
84070 Maskiner för skörd av grönsaker
84071 Sorteringsmaskiner till lantbruket
84072 Mjölk- och mejerimaskiner
84073 Maskiner för produktion av djurfoder
84074 Andra lantbruksmaskiner
84075 Maskiner för bearbetning av spannmål m.m.
84076 Maskiner till livsmedelsindustrin
84077 Maskiner för framställning av papper och papp
84078 Maskiner för bearbetning av pappersmassa m.m.
84079 Tryckplattor för grafisk industri
84080 Offsetmaskiner
84081 Tryckerimaskiner
84082 Maskiner för tvinning av garn
84084 Tvättmaskiner
84085 Torktumlare
84086 Symaskiner
84087 Gjutmaskiner
84088 Metallvalsverk och valsar till sådana
84090 Fleroperationsmaskiner
84091 Metallsvarvar
84092 Borr- och fräsmaskiner för metall
84093 Slipmaskiner för metall
84094 Hyvelmaskiner
84095 Kapmaskiner för metall
84096 Maskiner för plana metallprodukter
84097 Verktygsmaskiner för trä, kork m.m.
84098 Pneumatiska handverktyg
84099 Maskiner för lödning och svetsning
84100 Elektriska skrivmaskiner
84101 Elektriska räknemaskiner
84102 Datamaskiner
84103 Andra kontorsmaskiner
84104 Maskiner för framställning av cement och betong
84105 Försäljningsautomater
84106 Maskiner för tillverkning av plastprodukter
84107 Diverse andra maskiner
84108 Gjutformar
84109 Ventiler
84110 Fartygspropellrar
84285 Maskiner för behandling av textil
84307 Maskiner för rengöring av golv
85001 Diverse elektriska maskiner och apparater
85002 Elgeneratorer och motorer
85003 Generatoraggregat med förbränningsmotor
85004 Generatorer avsedda för vindkraft
85005 Generatorer utan förbränningsmotor
85006 Transformatorer med vätskeisolation
85007 Statiska omformare
85008 Permanenta magneter
85009 Mangandioxidbatterier, alkalisk
85010 Mangandioxidbatterier, inte alkaliska
85011 Blyackumulatorer
85012 Nickel-kadmium ackumulatorer
85013 Elektriska handverktyg
85014 Dammsugare
85015 Elektriska hushållsapparater
85016 Rakapparater och hårklippningsmaskiner
85017 Belysningsutrustning för cyklar
85018 Lysen och signalutrustning till motorfordon
85019 Ficklampor o.dyl.
85020 Bakugnar och ugnar för kex
85021 Industriugnar
85022 Maskiner för bågsvetsning och svetsning med plasmaljusbåge
85023 Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare
85024 Elradiatorer o.dyl.
85025 Elapparater för torkning av hår eller händer
85026 Elektriska strykjärn
85027 Mikrovågsugnar för hushåll
85028 Spisar och ugnar för hushåll
85029 Kaffe- eller tebryggare
85030 Brödrostar
85031 Elektriska värmeapparater för hushållsbruk
85033 Telefoner
85034 Telefaxar
85035 Högtalare
85036 Elektriska förstärkare
85039 Kassettbandspelare och liknande ljudåtergivare
85040 Videoapparater
85041 Magnetband
85042 Grammofonskivor
85043 Compact disc
85044 Andra medier t.ex. ljud- och videoband
85045 Apparater för radiotelegrafi
85046 TV-kameror
85047 Radio- och telefonmottagare
85049 Elektronrör, transitorer, kretsar m.m.
85050 TV och videoapparater med skärm
85051 Parabolantenner m.m.
85052 Tjuv- och brandlarm
85053 Elektriska kondensatorer
85054 Säkringar
85055 Automatiska brytare
85056 Strömställare
85057 Glödlampshållare och kontakter
85058 Styrskåp och tavlor för kontroll av elutrustning
85059 Halogen- och glödlampor
85060 Lysrör och gasurladdningslampor
85061 Maskiner för elektrolys
85062 Isolerade ledningar och kablar
85063 Optiska fiberkablar
85064 Kolelektroder m.m.
85065 Isolatorer av glas
85066 Isolatorer av plast
85206 Andra transformatorer (torra)
85209 Kvicksilverbatterier
85210 Förbrukade galvaniska element m.m.
85216 Startmotorer
85253 Elektriska motstånd
85255 Reläer till elektriska kretsar
85257 Andra apparater till elektriska kretsar
85265 Isolatorer av keramik
XVII Fordon, luftfartyg, fartyg och transportutrustning 86001 Diverse lokomotiv, tågvagnar m.m.
86002 Elektriska lokomotiv m.m.
86003 Diesel- och elektriska lok
86004 Självgående vagnar för järnväg eller spårvägar
86005 Diesel-elektriska tåg
86006 Arbets- och servicevagnar
86007 Tågvagnar utan motor
86008 Godsvagnar
86009 Godsbehållare
87001 Diverse fordon och delar till sådana
87002 Traktorer o.dyl.
87003 Bussar
87004 Personbilar och stationsvagnar under 3500 kg
87005 Eldrivna fordon
87006 Lastbilar och varubilar
87007 Tankbilar
87008 Kranbilar, brandbilar och andra specialbilar
87009 Militärfordon
87010 Mopeder, motorcyklar o.dyl.
87011 Cyklar
87012 Mobilkranar
87013 Påhängsvagnar och släpfordon
87014 Tanksläp
87015 Barnvagnar
87016 Campingvagnar utan motor
87017 Andra fordon utan motor
88001 Diverse luftfartyg och delar till sådana
88002 Passagerarflygplan över 15 ton
89001 Diverse fartyg och flytande konstruktioner
89002 Fartyg för personbefordran
89003 Oceangående fraktfartyg
89004 Kyl- och frysfartyg (gastankfartyg)
89005 Ej maskindrivna pråmar m.m.
89006 Fiskefartyg
89007 Segelbåtar och motorseglare
89008 Motorbåtar
89009 Bogserbåtar och fartyg för påskjutning
89010 Fyrskepp
89011 Andra sjögående fartyg
89012 Uppblåsbara båtar och flottar
89013 Sjömärken och liknande flytande materiel
XVIII Optiska instrument och apparater, foto,
instrument för mätning och kontroll, medicinska och kirurgiska instrument, ur, musikinstrument
90001 Diverse optiska eller fotografiska instrument m.m.
90002 Bildgeneratorutrustning för framställning av arbetsmasker etc.
90003 Stillbildskamror
90004 Fotokopieringsapparater
90005 Utrustning för fotolaboratorier
90006 Ritbord
90007 Mätstockar, måttband, linjaler
90008 Apparater för elektrodiagnostik
90009 Apparater för bestrålning
90010 Sprutor och injektionsnålar
90011 Tandläkarborrmaskiner
90012 Instrument och apparater för läkaranvändning
90013 Apparater till mekanoterapi, massageapparater
90014 Ortopediska artiklar
90015 Röntgenapparater m.m.
90016 Termometrar
90017 Strömningsmätare för vätskor
90018 Tryckmätare
90019 Tillbehör till mätinstrument
90020 Gasmätare
90021 Vätskemätare
90022 Elmätare
90023 Diverse instrument för mätning
90024 Termostater
90025 Tryckregulatorer
90026 Instrument för automatisk reglering utom termostater
90027 Tillbehör till instrument och apparater
91001 Diverse ur och delar till ur
92001 Diverse musikinstrument och delar till sådana
92002 Piporglar med klaviatur
XIX Vapen och ammunition 93001 Vapen och ammunition
93002 Stål- och blyhagel
93003 Patroner till vapen med räfflat lopp
93004 Ammunition för militärt bruk
XX Möbler, leksaker m.m. 94001 Diverse möbler, madrasser, lampor m.m.
94002 Kontorsstolar
94003 Stoppade sittmöbler, bäddsoddor o.dyl.
94004 Möbler av rotting, bambu o.dyl.
94005 Trämöbler
94006 Möbler av metall
94007 Möbler till kliniker
94008 Möbler av träfiberskivor
94009 Möbler av plast
94010 Madrasser
94011 Dynor, kuddar och annan bäddutrustning
94012 Belysningsarmatur av plast, ej för glödlampor
94013 Andra elektriska belysningsartiklar
94014 Icke elektriska belysningsartiklar
94015 Ljusskyltar, namnplåtar med belysning m.m.
94016 Silos av trä
94017 Monteringsfärdiga hus
94018 Andra möbler
94019 Belysningsarmatur av plast för glödlampor
94020 Belysningsarmatur ej av plast för glödlampor
95001 Diverse leksaker, spel och sportartiklar
95002 Leksaksbilar
95003 Dockor och tillbehör till dockor
95004 Byggleksaker av plast
95005 Tygdjur
95006 Leksaksfigurer av plast
95007 Pussel
95008 Leksaksvapen
95009 Diverse leksaker av plast
95010 Diverse leksaker av metall
95011 Diverse leksaker av plast och metall
95012 Biljardspel med tillbehör
95013 Spelapparater
95014 Material till sällskapsspel
95015 Prydnadsartiklar för högtider, skämtartiklar m.m.
95016 Redskap för vattensport
95017 Bollar till lek och sport
95018 Skridskor och rullskridskor
95019 Redskap till gymnastik och idrott
95020 Plaskdammar, lekplatsutrustning m.m.
95021 Jakt- och fiskeutrustning
95022 Karuseller, gungor o.dyl. för nöjesfält
95023 Golfutrustning
96001 Diverse varor som inte nämnts annorstädes
96002 Tandborstar
96003 Penslar
96004 Målningsrullar
96005 Maskinborstar
96006 Kvastar
96007 Svabbar
96008 Kulpennor
96009 Pennor med filtspets o. dyl.
96010 Skriv- och teckningskritor
96011 Skrivtavlor
96012 Färgband
96013 Engångständare
96014 Vakuumisolerade termosflaskor