Varuguiden
Varuguiden


Läs mer om tabellen "Material"

Materialgrupp Material nr Materialnamn
Animaliska material a250 Kött från däggdjur
a251 Kött från fjäderfä
a252 Fisk och skaldjur
a253 Mjölk (smör, ost, glass, yougurt m.m.)
a254 Ägg
a255 Fett
a256 Läder och skinn, kromgarvat
a257 Läder och skinn, vegetabiliskt garvat
a258 Ull och andra djurhår
a259 Protein (animaliskt)
a261 Dun och fjäder
a262 Andra animaliska material
Glas g100 Planglas (floatglas)
g101 Emballageglas (pressat)
g102 Borsilikatglas (laboratorieglas)
g103 Blykristall
g104 Kvartsglas
g105 Glasväv/glasfiber
g106 Glasull
Järn och stål j010 Gjutjärn/kons.stål(o-/mikro-/lågleg.)
j011 Gjutjärn (höglegerat)
j012 Konstruktionsstål (höglegerat)
j013 Rostfritt stål (min. 12% Cr)
j014 Magnetiskt stål
j015 Sintrat stål (pulverpressat stål)
Plast p350 Akrylnitril-butadien-styren (ABS)
p351 Akrylplast (PMMA)
p352 Epoxy (EP)
p353 Melaminplast
p354 Fenolplast
p355 Termoplastisk polyester
p356 Polyamid (nylon) (PA)
p357 Polykarbonat (PC)
p358 Omättad polyester
p359 Polyeten (PE)
p360 Polyoximetylenplast (POM)
p361 Polypropen (PP)
p362 Polystyren (PS) (?/expand./slagfast)
p363 Polytetrafluoroeten(PTFE)
p364 Polyuretan (PUR)
p365 Polyvinylklorid (PVC), mjuk
p366 Polyvinylklorid (PVC), hård
p367 Ureaplast
p368 Andra plastmaterial
Kemiska produkter k450 Kol
k451 Petrokemiska gaser (butan, propan etc.)
k452 Petrokemiska vätskor (olja, bensin etc.)
k453 Syreinnehållande lösningsmedel (etanol, glykol)
k454 Andra lösningsmedel (klorerade etc.)
k455 Vaxer
k456 Bitumen
k457 Fotokemikalier
k458 Tensider
k459 Bekämpningsmedel/konserveringsmedel
k460 Aktivt läkemedel
k461 Kväve
k462 Syre
k463 Argon o.a. inerta gaser
k464 Koldioxid, flytande
k465 Ammoniak, flytande
k466 Värmeöverföringsmedel, andra
k467 Klor
k468 Syror, oorganiska
k469 Syror, organiska
k470 Baser
k471 Salt
k472 Vatten
k473 Vatten, jonbytt
k474 Vatten, sterilt
k475 Kvävegödning
k476 Fosforgödsel
k477 Kaliumgödning
k478 NPK-gödsel
k479 Andra kemiska material
Metaller (utom järn) m050 Aluminium
m051 Bly
m052 Kadmium
m053 Koppar
m054 Kvicksilver
m055 Nickel
m056 Silver
m057 Tenn
m058 Zink
m059 Mässing (Cu/Zn)
m060 Lödlegeringar (Pb/Sn)
m061 Nickel-kopparlegeringar
m062 Zink-aluminiumlegeringar
m063 Koppar-tenn legeringar
m064 Hårdmetall (C/Cr/W/Fe)
m065 Andra metaller
Ytbehandling och lim o400 Färg och lack, vattenbaserat
o401 Färg och lack, lösningsmedelsbaserat
o402 Färg och lack, tvåkomponentbaserat/reaktiv
o403 PVA-lim (vattenbaserat)
o404 Dextrin- och kaseinlim (vattenbaserat)
o405 Lim, lösningsmedelsbaserat
o406 Lim, reaktivt
o407 Smältlim
o408 Tryckfärg, vattenbaserad
o409 Tryckfärg, lösningsmedelsbaserad
o410 Tryckfärg, reaktiv
o411 Emalj
o412 Kromatering
o413 Fosfatering
o414 Krombeläggning
o415 Nickelyta
o416 Zinkyta, varmgalvaniserad
o417 Zinkyta, elgalvaniserad
o418 Förtenning
o419 Anodiseringsoxider
o420 Andra ytor
Stenmaterial s150 Granit
s151 Marmor
s152 Kalk, pulveriserad
s153 Kalkklinker
s154 Sand och grus
s155 Cement
s156 Betongelement
s157 Bränd lera (tegel m.m.)
s158 Gips
s159 Stenull
s160 Stengods/eldfasta material
s161 Porslin
s162 Andra stenmaterial (skiffer etc.)
Gummi u300 Naturgummi (NR)
u301 Butylgummi (IIR)
u302 Kloroprengummi (CR)
u303 Eten-propengummi (EPM-EPDM)
u304 Isoprengummi (IR)
u305 Nitrilgummi (NBR)
u306 Silikon (Q)
u307 Butadiengummi (BR)
u308 Uretangummi (PU)
u309 Andra gummimaterial
Trä och vegetabiliska material v200 Mjukt trä, grovförbearbetat
v201 Hårt trä, grovförarbetat
v202 Tryckimpregnerat trä
v203 Vakumimpregnerat trä
v204 Ädla träslag (tropiska)
v205 Träaktiga spön (rotting/bambu)
v206 Faner
v207 Cellulosafiber
v208 Träspånplattor
v209 Träfiberplattor
v210 Papper
v211 Papp
v212 Kork
v213 Bomull
v214 Andra vegetabiliska fibrer
v215 Frukt
v216 Grönsaker
v217 Korn
v218 Vegetabiliska oljor
v219 Socker
v220 Honung
v221 Kaffe
v222 Kakao
v223 Öl och vin
v224 Sprit
v225 Protein (vegetabiliskt)
v226 Stärkelse
v227 Andra vegetabiliska material
Återvunna material x600 Gjutjärn/kons.stål(o-/mikro-/lågleg.), recirkulerad
x601 Aluminium, recirkulerad
x602 Koppar, recirkulerad
x603 Returpapper
x604 Returpapp
x605 Polyeten (PE), recirkulerad
x607 Asfalt, recirkulerad
x608 Krossad betong, recirkulerad
x609 Returemballageglas
x610 Gummi (däck), recirkulerad
x611 Askor och slagg
Övrigt d500 Annat