Varuguiden
Varuguiden


Om Varuguiden

Varuguiden är ett försök att systematisera och sprida den kunskap som finns om hur kemiska ämnen används i kläder, möbler och andra produkter vi omger oss med. Med hjälp av Varuguiden kan du ta reda på vilka material och ämnen som kan finnas i varor på den svenska marknaden.

Uppgifter om vilken typ av material som ingår i vilka varor baseras på den danska Miljöstyrelsens undersökning i Miljøprojekt 281/1995, där en omfattande kartläggning av varors sammansättning gjordes genom att tillfråga varuproducenter.

Avsikten är att uppdatera Varuguiden när det finns anledning att anta att sammansättningen av varorna ändrat sig väsentligt. Den danska undersökningen gjordes 1993. För olika motorfordon gjordes en uppdatering 2004.

Exempel på kemiska ämnen som kan finnas i plaster, gummi och textila material är hämtade från Kemikalieinspektionens rapporter och ur handböcker.

Informationen om mängder är hämtade från SCB:s uppgifter om import, export och produktion av varor under tre specifika år (1996, 2001, 2007).


Så söker du


Du kan söka på varor, material eller ämnen. För sökning på ämnen rekommenderas att du först tar reda på det så kallade CAS-numret. Det gör du genom att söka på namn, molekylformel eller handelsnamn i KemI:s ämnesregister.


Värt att tänka på när du läser tabellerna


Varuguiden är en exempelsamling på material och ämnen som ofta finns i varor av ett visst slag. Det finns varor som består av material och ämnen som inte nämnts i Varuguiden. Alla nämnda material och ämnen ingår heller inte i alla varorna.

Även materialet i varans förpackning ingår i varugruppens materialsammansättning. Detta eftersom uppgifterna från SCB inkluderar i de flest fall förpackningsmaterial.


Referenser:

Miljøprojekt 281/1995, Miljøstyrelsen. Köpenhamn, 1995