Till startsida för Kemikalieinspektionen.Till KemI-stat startsida.In English.
1. Användning eller ämne:
2. Vad vill du se?:
Snabbinfo KemIstat är sökverktyget för Kemikalieinspektionens statistik. Underlaget utgörs av data från Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister.

Läs mer om KemIstat

Om sekretess i KemIstat

Om källorna till Kemikaliestatistiken

Termer och begrepp

För att KemI-stat ska fungera måste du tillåta JavaScript och pop-up:er för webbplatsen http://webapps.kemi.se.
Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg, 08-519 411 00, kemi@kemi.se