Begränsningsdatabasen

Begränsningsdatabasen är inte uppdaterad sedan den 22 december 2014.

Ämnesnamn, CAS-nr eller EG-nr

Alla ämnen

Ämnesgrupp

Regelreferens