Sigmarine Antifouling

 

Produktuppgifter

Biocidprodukt

3948
1993-02-04
2007-01-01
2008-12-31

Utfasningsinformation

2009-01-01
2010-01-01
2011-01-01
Övriga vätskor för direktapplicering (direktanvändning)
2
  • Mot påväxt av vattenlevande organismer på fartyg längre än 12 meter, med huvudsaklig fart på Nordsjön, Östersjön (utom Bottniska viken) eller oceanerna.
  • Godkännandet avser rödbrun kulör.

Märkning

Uppgifter om märkning är inte registrerade i databasen

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2009-01-12
2008-12-31
Återkallande
Firman

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2007-01-01 2008-12-31 Förnyat produktgodkännande
2003-01-01 2006-12-31 Förnyat produktgodkännande
2002-01-01 2002-12-31 Förnyat produktgodkännande
1998-12-18 2001-12-31 Förnyat produktgodkännande
1996-12-03 2001-12-31 Förnyat produktgodkännande
1993-03-18 2001-12-31 Ändrat produktgodkännande
1993-02-04 2001-12-31 Produktgodkännande