Centaura (ytterligare namn finns)

 

Produktuppgifter

Biocidprodukt

4946
2010-11-29
2017-01-01
2020-11-28
3
 • Mot mygg och bitande flugor.
 • Minskar risken för bett av fästing.
 • För användning på människa och häst.
 • Produkten bör inte appliceras på barns händer.
 • Får inte användas på barn under 3 år.
 • Endast en applicering per dag.
 • Behandlade djur får gå till livsmedelsproduktion tidigast 60 dygn efter avslutad behandling.
 • Godkännandet avser doftvarianterna Floral och Olive Silk.
 • Godkännandet kan komma att återkallas eller ändras innan godkännandetiden löper ut, i enlighet med vad som följer av beslut om det verksamma ämnet i produkten som fattas i enlighet med direktiv 98/8/EG eller förordning (EU) nr 528/2012.
 • Bruksanvisningen ska baseras på de förutsättningar som framgår av riskbedömningen.
 • Av bruksanvisningen ska följande framgå:
 • Händerna ska tvättas efter avslutad applicering.
 • Produkten är olämplig att använda dagligen under längre tid.
 • Journal ska föras över genomförda behandlingar.

Märkning

 • 5232: Akta ögon och läppar.

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
2013-06-29
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2019-02-04
2019-02-04
Ändrat produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2017-01-01 2020-11-28 Omprövning
2013-07-09 2016-12-31 Ändrat produktgodkännande
2011-12-31 2016-12-31 Ändrat produktgodkännande
2010-11-29 2016-12-31 Produktgodkännande