CLAC Lotion

 

Produktuppgifter

Biocidprodukt

4945
2010-11-29
2017-01-01
2020-11-28
3
  • Mot bitande insekter på hästar.
  • Behandlade djur får gå till livsmedelsproduktion tidigast 60 dygn efter avslutad behandling.
  • Om ett beslut fattas inom EU att det verksamma ämnet i produkten ska tas upp i eller inte inkluderas i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG, kan godkännandet komma att återkallas eller ändras innan godkännandetiden löper ut, i enlighet med vad som följer av EU-beslutet.
  • Bruksanvisningen ska baseras på de förutsättningar som framgår av riskbedömningen.
  • Av bruksanvisningen ska följande framgå:
  • Händerna ska tvättas efter avslutad applicering.
  • Journal ska föras över genomförda behandlingar.

Märkning

Uppgifter om märkning är inte registrerade i databasen

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2016-11-17
2017-01-01
Förnyat produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2010-11-29 2016-12-31 Produktgodkännande