Renons Mygg & Fästingmedel Spray

 

Produktuppgifter

Biocidprodukt

4922
2010-06-18
2017-01-01
2020-06-17
3
 • Mot mygg och bitande flugor.
 • Minskar risken för bett av fästing.
 • För användning på människa och häst.
 • Myggmedel ska användas med försiktighet särskilt på barn.
 • Bör inte appliceras på händerna på små barn i åldrarna 3 år och uppåt.
 • Får inte användas på barn under 3 år.
 • Behandlade djur får gå till livsmedelsproduktion tidigast 60 dygn efter avslutad behandling.
 • Om ett beslut fattas inom EU att det verksamma ämnet i produkten ska tas upp i eller inte inkluderas i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG, kan godkännandet komma att återkallas eller ändras innan godkännandetiden löper ut, i enlighet med vad som följer av EU-beslutet.
 • Av bruksanvisningen ska följande framgå:
 • Medlet får appliceras högst 3 gånger per dag på vuxna och 2 gånger per dag på barn.
 • Produkten appliceras lämpligen först i handen, för att därefter strykas ut i ansiktet.
 • Händerna ska tvättas efter avslutad applicering.
 • Anledningen till att det är olämpligt att smörja in barns händer med medlet.
 • Medlet ska endast användas på mindre hudytor samt information om vad som avses med mindre hudytor.
 • Maximal mängd produkt som får appliceras på kroppen vid varje användningstillfälle. Mängden ska inte överstiga den mängd som riskbedömningen är baserad på.
 • Produkten är olämplig att använda dagligen under längre tid.
 • Produkten är inte avsedd för användning på husdjur.

Märkning

Uppgifter om märkning är inte registrerade i databasen

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2016-01-25
2017-01-01
Förnyat produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2011-12-20 2016-12-31 Ändrat produktgodkännande
2010-06-18 2016-12-31 Produktgodkännande