Renons flugmedel

 

Produktuppgifter

Biocidprodukt

4788
2007-03-23
2017-01-01
2021-06-30
Emulsion, olja i vatten
3
  • Mot mygg och bitande flugor.
  • Minskar risken för bett av fästing.
  • För användning på häst.
  • Behandlade djur får gå till livsmedelsproduktion tidigast 60 dygn efter avslutad behandling.
  • De riskbegränsande åtgärder som antagits i riskbedömningen av produkten eller motsvarande åtgärder ska tydligt framgå av märkningen.
  • Av bruksanvisningen ska följande framgå:
  • Journal ska föras över genomförda behandlingar.
  • Händerna ska tvättas efter avslutad applicering.

Märkning

Uppgifter om märkning är inte registrerade i databasen

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2016-01-25
2017-01-01
Förnyat produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2011-07-01 2016-12-31 Förnyat produktgodkännande
2011-01-01 2011-06-30 Förnyat produktgodkännande
2009-01-01 2010-12-31 Förnyat produktgodkännande
2007-03-23 2008-12-31 Produktgodkännande