Myrr D

 

Produktuppgifter

Biocidprodukt

4668
2004-09-28
2017-07-01
2017-09-30
Pulver
3
  • Mot myror på uteplatser och omkring byggnader.
  • Av bruksanvisningen ska det framgå att medlet bör läggas ut så att husdjur inte kan komma åt det.
  • Godkännandets giltighetstid har förlängts efter omprövning.
  • Godkännandet kan komma att återkallas eller ändras innan godkännandetiden löper ut, i enlighet med vad som följer av beslut om det verksamma ämnet i produkten som fattas i enlighet med direktiv 98/8/EG eller förordning (EU) nr 528/2012.

Märkning

Uppgifter om märkning är inte registrerade i databasen

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2017-06-26
2017-07-01
Förnyat produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2017-07-01 2017-09-30 Förnyat produktgodkännande
2016-10-01 2017-06-30 Förnyat produktgodkännande
2015-10-01 2016-09-30 Förnyat produktgodkännande
2014-01-01 2015-09-30 Förnyat produktgodkännande
2009-10-01 2013-12-31 Förnyat produktgodkännande
2009-01-01 2009-09-30 Förnyat produktgodkännande
2004-09-28 2008-12-31 Produktgodkännande