Dow AgroSciences Danmark A/S

 

Företagsuppgifter

Dow AgroSciences Danmark A/S
Langebrogade 1
DK-1411  Köpenhamn K

DANMARK

+45 452 808 00
+45 452 808 01

Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud

Antal godkända produkter 26 st
Antal produkter vars godkännande upphört 14 st
 
  Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll Produkt Regnr Behörighetklass Huvudgrupp Godkännande upphörde
Innehavare Starane 180 3838 2 L Växtskyddsmedel 2015-12-31
Innehavare Ariane S 3856 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Gallery 3886 2 L Växtskyddsmedel 2010-12-31
Innehavare Vikane 4170 1 Sox Biocidprodukt 2016-12-20
Innehavare Matrigon 3273 2 L Växtskyddsmedel 2011-07-01
Innehavare Conserve 4511 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Primus 4552 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Glyphomax 4437 2 L Växtskyddsmedel 2016-10-01
Innehavare Glyphomax Bio 4457 2 L Växtskyddsmedel 2016-09-09
Innehavare Electis 4680 1 L Växtskyddsmedel 2009-01-21
Innehavare SpY 4588 2 Biocidprodukt 2008-12-31
Innehavare Kerb Flo 400 4610 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Starane XL 4686 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Verdys 4752 2 L Växtskyddsmedel 2016-10-01
Innehavare Glypro Bio 4753 2 L Växtskyddsmedel 2016-09-09
Innehavare Broadway 4954 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Galera 4975 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Vikane 4883 1 Sox Biocidprodukt 2016-12-20
Innehavare SpY 4958 2 Biocidprodukt 2014-11-01
Innehavare Mustang 4992 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Gallery 4978 2 L Växtskyddsmedel 2018-02-01
Innehavare Matrigon 72 SG 5013 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Glyphomax 480 5109 2 L Växtskyddsmedel 2016-09-09
Innehavare Starane 333 HL 5234 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Spitfire 333 HL 5235 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Matrigon 600 SL 5507 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Lancelot 5252 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Zypar 5274 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Pixxaro EC 5318 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Tombo 5267 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Mustang Forte 5266 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Primus XL 5223 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Primus 250 WG 5335 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare DMA 600 5364 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Belkar 5352 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare GF-2573 5308 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Quelex 5485 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Broadway Star 5377 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Gallery 5389 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Korvetto 5503 2 L Växtskyddsmedel

Parallellhandelstillstånd

 
Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Produkt Regnr Godkännande upphörde
Gullviks PRIMA PHT-0025-4954 Broadway 4954
SuPrim PHT-0026-4552 Primus 4552