Nisso Chemical Europe GmbH

 

Företagsuppgifter

Nisso Chemical Europe GmbH
Berliner Allee 42
DE-402 12  Düsseldorf

TYSKLAND

+49 211 323 01 35
+49 211 328 231

Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud

Antal godkända produkter 5 st
Antal produkter vars godkännande upphört 2 st
 
  Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll Produkt Regnr Behörighetklass Huvudgrupp Godkännande upphörde
Innehavare Nissorun 3826 1 L Växtskyddsmedel 2016-10-01
Innehavare Topsin WG 4302 1 L Växtskyddsmedel 2010-03-01
Innehavare Mospilan SG 4739 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Upstream 4897 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Topsin WG 4888 1 L Växtskyddsmedel
Innehavare Imprid Skog 5139 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Nissorun SC 5334 2 L Växtskyddsmedel

Parallellhandelstillstånd

 
Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Produkt Regnr Godkännande upphörde