KRS ApS

 

Företagsuppgifter

KRS ApS
Mandal Alle 9A
DK-5500  Middelfart

DANMARK

+45 75 82 50 33
+45 75 72 07 02

Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud

Antal godkända produkter 2 st
Antal produkter vars godkännande upphört 11 st
 
  Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll Produkt Regnr Behörighetklass Huvudgrupp Godkännande upphörde
Innehavare Impel 3503 3 Biocidprodukt 2010-12-31
Innehavare Boracol 40 3545 2 Biocidprodukt 2010-12-31
Innehavare Boracol 20 3563 2 Biocidprodukt 2010-12-31
Innehavare Boracol 10 Rh 3632 3 Biocidprodukt 2010-12-31
Innehavare Boracol 10 Rh Prof 3869 2 Biocidprodukt 2010-12-31
Innehavare Impel Prof 4191 2 Biocidprodukt 2013-09-01
Innehavare Boracol 10-2Bd 4644 3 Biocidprodukt 2010-12-31
Innehavare Boracol 10-2Bd Prof 4645 2 Biocidprodukt 2018-02-01
Innehavare Boracol 20-2Bd Prof 4646 2 Biocidprodukt 2016-06-22
Innehavare Boracol 20-2 Bd 4701 3 Biocidprodukt 2010-12-31
Innehavare Boracol Special 4985 3 Biocidprodukt 2018-01-01
Innehavare ACS Boron Rods 5198 2 Biocidprodukt
Innehavare Boracol 20 5322 2 Biocidprodukt

Parallellhandelstillstånd

 
Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Produkt Regnr Godkännande upphörde