Advanced Chemicals Specialties Ltd

 

Företagsuppgifter

Advanced Chemicals Specialties Ltd
9 Bofors Park Artillery Road
BA22 8YH  Yeovil

STORBRITANNIEN

Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud

Antal godkända produkter 0 st
Antal produkter vars godkännande upphört 1 st
 
  Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll Produkt Regnr Behörighetklass Huvudgrupp Godkännande upphörde
Innehavare ACS Boron Rods 5198 2 Biocidprodukt 2019-03-22

Parallellhandelstillstånd

 
Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Produkt Regnr Godkännande upphörde