Bekämpningsmedelsregistret - Hjälp

 

Hjälp och information om registret

Får du konstiga resultat när du söker i registret?

Vi har nyligen upptäckt att webbläsaren Microsoft Edge inte fungerar ihop med registret. Vi arbetar på en lösning, men under tiden kan du prova att använda en annan webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Chrome.
Vi ber om ursäkt för det extra besvär detta kan innebära.

Lathund

Det finns en lathund som ska underlätta användningen av registret. Den innehåller tips och information för att du lättare ska hitta det du söker.

Undvik att leta efter det som inte finns

Detta finns inte i registret:

  • Bekämpningsmedel som aldrig har varit godkända i Sverige
  • Dispenser för forskningsändamål
  • Dispenser vars godkännande löpte ut innan 2014-01-01
  • Dispenser för ämnen som räknas som allmänkemikalier
  • Biocidprodukter som godkänts enligt så kallat förenklat förfarandeav ett annat EU-land
    Dessa produkter finns istället förtecknade i en separat lista.
  • Biocidprodukter som är undantagna från kravet på godkännande

Information om våra beslutsdokument

Namn på beslutsfattare och föredragande har av GDPR-skäl tagits bort från de beslutsdokument som publiceras i registret.