Bekämpningsmedelsregistret - Hjälp

 

Hjälp om registret

Lathund - Information och söktips för registret

Detta finns inte i registret:

  • Bekämpningsmedel som aldrig har varit godkända i Sverige
  • Dispenser för forskningsändamål
  • Dispenser vars godkännande löpte ut innan 2014-01-01
  • Dispenser för ämnen som räknas som allmänkemikalier
  • Biocidprodukter som godkänts enligt så kallat förenklat förfarandeav ett annat EU-land
    Dessa produkter finns istället förtecknade i en separat lista.
  • Biocidprodukter som är undantagna från kravet på godkännande