Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2019-01-30
2019-03-01
2019-11-30
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt