Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2018-01-23
2018-03-01
2019-02-28
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt