Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2017-09-19
2017-10-01
2018-09-30
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt