Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2017-06-26
2017-07-01
2017-09-30
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt