Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2015-04-29
2015-05-01
2025-04-30
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt