Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2016-12-12
2017-01-01
2018-02-28
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt