Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2016-10-19
2016-10-31
2017-09-30
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt