Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2016-09-29
2016-10-01
2017-06-30
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt