Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande, Ändrat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2015-11-13
2015-12-01
2018-07-31
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt