Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2015-09-02
2015-10-01
2016-09-30
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt