Dispens

 

Uppgifter om dispensen

Nödsituation på växtskyddsområdet. Dispensen gäller för användning mot fruktträdskräfta i yrkesmässiga odlingar av äpple och päron efter skörd.
2015-08-15
2015-12-13