Beslut

 

Grunduppgifter

Omprövning
Produkt
Åtgärd vidtagen
2015-05-25
2015-05-25
2016-02-28
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt