Beslut

 

Grunduppgifter

Omprövning
Produkt
Åtgärd vidtagen
2015-05-05
2015-05-05
2015-11-30
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt